ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Hoiatus tuulenihke kohta

Hoiatus tuulenihke kohta kujutab endast lühikest informatsiooni olemasolevast või oodatavast tuulenihkest, mis võib avaldada õhusõidukitele ebasoodsat mõju lennuväljale lähenemisel, stardil või ringilennul kihis maapinnast kuni 500 m (1600 jalga) kõrguseni või õhusõiduki lennurajal maandumisjärgse läbijooksu ajal või hoojooksul stardi ajal.

hoiatus tuulenihke kohta

Hoiatus olemasoleva tuulenihke kohta koostatakse õhusõidukite pardalt lennujuhi kaudu saadud teadete alusel.

Hoiatus olemasoleva tuulenihke kohta lülitatakse ATIS-teatesse ja ilmateadetesse 30 min jooksul vastava info saamise momendist. Vajadusel seda pikendatakse.

Kui edaspidi ei ole oodata tingimusi tuulenihke esinemiseks, siis hoiatus annulleeritakse.

 

Edastamine:

  • hoiatused tuulenihke kohta koostatakse ainult Tallinna lennuvälja kohta
  • avaldatakse Riigi Ilmateenistuse kodulehel