ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

SIGMET teave

SIGMET teade on meteoroloogiateenistuse teave marsruudil esinevate või prognoositavate ilmanähtuste kohta, mis võivad mõjutada õhusõidukite käitamise ohutust, ning kõnealuste nähtuste arengu kohta ajas ja ruumis;
SIGMET teateid väljastatakse Tallinna lennuinfopiirkonna (Tallinn FIR) kohta.

SIGMET teade koostatakse vastavalt ICAO Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni Lisa 3, EUR SIGMET Guide (ICAO Doc 014) ja Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2017/373 nõuetele.

Kehtivusaeg:

  • ei tohi ületada 4 tundi;
  • SIGMET teate kehtivusaega vulkaanituha pilve andmete kohta võib pikendada kuni 6 tunnini;
  • SIGMET teade väljastatakse välja mitte varem kui 4 tundi enne selle kehtivusperioodi algust, välja arvatud teave vulkaanituha pilve kohta;
  • SIGMET teade tühistatakse, kui lennuohutust mõjutavaid ilmatingimusi enam ei ole või kui ei ole ette näha nende teket antud piirkonnas.

Alates jaanuarist 2020 jõustub Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2017/373, mille kohaselt muuhulgas muutuvad nõuded SIGMET teate koostamise formaadile. Uus formaat:

SIGMET teate formaat  (WSEO31, WVEO31)

1 – neljatäheline lennuinfopiirkonna tähis, mille kohta väljastatakse SIGMET teade;

2 – SIGMET teate liik ja number

  • teadete numbrid on järjest alates 0001 UTC ööpäeva jooksul sõltuvalt ilmanähtusest;
  • number koosneb ühest tähest ja kahest numbrist;
  • iga ilmanähtust tähistatakse selleks ettenähtud tähega:
SIGMET-i tüüp (Ilma) nähtused marsruudil Täht, mida kasutatakse järjekorranumbrina marsruudil määratletud nähtuste jaoks
WV Vulkaanituhk / Volcanic ash A
Vulkaanituha testi vahetusel / For WV exchange test purposes Y
WS Äike / Thunderstorm T
Turbulentsus / Turbulence U
Jäätumine / Icing I
Jäätumine allajahtunud vihma tõttu / Icing (freezing rain) F
Radioaktiivne saastepilv / Radioactive cloud R
SIGMET teate testi vahetusel / For WS exchange test purposes Z

 

3 – teate kehtivuse periood (kuupäev, kellaaeg (tunnid ja minutid)).
Kehtivuse periood peab olema mitte rohkem kui 4 tundi, vulkaanituha pilve kohta – mitte rohkem kui 6 tundi;

4 – SIGMET teate väljastanud meteoroloogiateenistuse neljatäheline tähistus, rea lõpus on sidekriips (EEMH-)

5 – FIR-i tähistus ja nimetus, mille kohta SIGMET teade väljastatakse:

EETT TALLINN FIR

 

6 – ilmanähtus

OBSC TS[GR] äike [rahega] on varjatud suitsu või sombuga või äikest ei ole võimalik määrata  pimeduse tõttu
EMBD TS[GR] äike [rahega] on pilvede kihtide vahel ja äikest ei ole võimalik täpselt määratleda
FRQ TS[GR] tähistab äikese [rahega] tegevuse rajooni, mille ulatuses naaberäikeste intervallid puuduvad või on märkamatud, äikese tegevuse rajooni kattuvuse maksimaalne ulatus on 75%;
SQL TS[GR] tähistab äikese[rahega] tegevust mööda frondi liini juhul kui naaberäikeste  intervallid puuduvad või need on märkamatud
SEV TURB  tugev turbulentsus madalamatel kõrgustel, mis on seotud tugeva maapinna tuulega, tugev turbulentsus jugavoolu lähedal (CAT), mis ei ole seotud konvektiivse pilvisusega
SEV ICE tugev jäätumine väljaspool konvektiivset pilvisust
SEV ICE (FZRA) tugev jäätumine allajahtunud vihma tõttu
       vulkaanituhk (+ vulkaani nimi, kui on teada, ja asukoht)
RDOACT CLD radioaktiivne saastepilv

 

7 – vaatluste andmed või prognoos

OBS [AT GGggZ] ilmanähtust vaadeldakse
FCST [AT GGggZ] ilmanähtust prognoositakse

 

8 – asukoht

Asukoha määramine laius- ja pikkuskraadide ja minutitega

 

Nnn[nn] Ennn[nn]

näiteks, N5924 E02450   (Tallinn)

või

N OF  Nnn[nn]   või  S OF Nnn[nn]   

või                                                                    

[AND]

W OF Ennn[nn] või E OF Ennn[nn]  

või

[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF]

[LINE]  Nnn[nn] Ennn[nn] –  Nnn[nn] Ennn[nn]

näiteks, SW OF LINE  N5924 E02450 – N5900 E02700

või

WI Nnn[nn] Ennn[nn] – Nnn[nn] Ennn[nn] – Nnn[nn] Ennn[nn]    

näiteks, WI N5924 E02450 – N5900 E02700 –N5830 E02230 – N5924 E02450

või

ENTIRE FIR    või    ENTIRE CTA  

 

9 – lennutasand või kõrgus ja ulatus

FLnnn lennutasand
[n]nnnnFT kõrgus (jalgades)
SFC/FLnnn kiht maapinnast nnn lennutasandini
SFC/[n]nnnnFT kiht maapinnast nnnnFT kõrguseni
FLnnn/nnn kihis kahe lennutasandi vahel
TOP FLnnn ülemine piir kuni teatud lennutasandini
ABV FLnnn ülemine piir on nnn lennutasandil (kui nähtuse ülemine piir on teada)
TOP ABV FLnnn nähtuse ülemine piir on kõrgem nnn lennutasandist
[n]nnnn/[n]nnnnFT kihis kahe absoluutkõrguse vahel (jalgades)
[n]nnnnFT/FLnnn kiht, mille alumine piir on toodud jalgades, ülemine piir on määratletud lennutasandiga

 

10 – liikumine

MOV <ddd> <nn>KT suund antakse rumbides, kasutatakse ühte kuueteistkümnest kompassi rumbidest (N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW), liikumise kiirus on sõlmedes.
STNR väheliikuv

 

 

11 – intensiivsuse muutumine:

INTSF tugevneb
WKN nõrgeneb
NC ei muutu

 

 

12 – prognoositav asukoht SIGMET- teate kehtivuse perioodi lõpul (vulkaanilise tuha pilve või teiste eriliste ilmanähtuste puhul)

[FCST <GGggZ> Nnn[nn] Ennn[nn] – Nnn[nn] Ennn[nn] [- Nnn[nn] Ennn[nn]]  [- Nnn[nn] Ennn[nn]]

 

SIGMET teate tühistamise näidis:

EETT SIGMET T03 VALID 101450/101600 EEMH-

EETT TALLINN FIR CNL SIGMET T01 101200/101600=