ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Raadiosondi liikumise prognoos

Raadiosondi liikumise skeem koostatakse lennuliiklusteenistuse varustamiseks informatsiooniga raadiosondi liikumise kohta, mis võib ületada lennuväljade õhuruumi või õhusõidukite marsruute kõrgusel kuni 12 km.

Oodatava raadiosondi liikumise trajektoori arvutamiseks kasutatakse WAFC prognostilisi kaarte, baarilise topograafia kaarte, pilootpallide andmeid ja õhusõidukite pardalt saabunud teateid.
Raadiosondi tõusmise keskmiseks vertikaalseks kiiruseks võetakse 300m/min
Standardsete isobaariliste kõrguste keskmised väärtused (standardne atmosfäär):

850 hPa (FL050) – 1,5 km
700 hPa (FL100) – 3,0 km
500 hPa (FL180) – 5,5 km
400 hPa (FL240) – 7,3 km
300 hPa (FL300) – 9,2 km
200 hPa (FL390) – 11,8 km

Informatsiooni esitamiseks kasutatakse aluskaarte/planke, kuhu on kantud õhusõidukite peamised marsruudid Tallinn FIR territooriumil. Andmed kantakse kaardile sõltuvalt tuule kiirusest, raadiusel 30, 50 või 100 km Tallinnast. Plangi alumises osas on tabel, kus näidatakse isobaariliste tasapindade (lendude tasapinnad) kõrgused ja aeg, mille jooksul raadiosond ulatub nende kõrgusteni.
Raadiosondi liikumise trajektoor koostatakse järgmiselt: väljalaskmise punktist (Tallinn-Harku aeroloogiajaam) vektorite liitumise teel kantakse raadiosondi horisontaalne eemaldumine vajalikke isobaariliste tasapindadeni. Trajektooride osad nummerdatakse. Andmed kõrgusest ja ajast, mille jooksul raadiosond jõuab antud kõrguseni, kantakse tabelisse.
Alates 01.07.2011. a. tehakse raadiosondi liikumisdiagramm automaatselt

Edastamine:
Raadiosondi liikumise prognoos edastatakse klientidele kooskõlastatud viisil ja ajal.