ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

AIREP SPECIAL

Ettekanded õhusõidukite pardalt mõõduka ja tugeva turbulentsuse, mõõduka ja tugeva jäätumise, äikeste ning vulkaanilise tuha pilve kohta vormistatakse AIREP SPECIAL teabe kujul.

Edastamine:

  • edastatakse rahvusvahelisse ja siseriiklikusse infovahetusse (bülletäänid UAEO60 EETN ja UAEO70 EETN)
  • avaldatakse Ilmateenistuse kodulehel

Teate elemendid:

1. Teate tüübi näitaja.
2. Õhusõiduki identifitseerimise indeks (raadiotelefonikutsung).
3. Ilmatingimus, mis sunnib AIREP SPECIAL väljastamist:

  • tugev turbulentsus – SEV TURB [EDRnnn]
  • tugev jäätumine – SEV ICE
  • äike rahega (pimendatud, varjatud pilvedes, sagedased, pagijoon) – TSGR
  • äike (pimendatud, varjatud pilvedes, sagedased, pagijoon) – TS
  • vulkaanilise tuha pilv – VA CLD [FLnnn/nnn] või VA[MT nnnnnnnnnnnnnnn]
  • mõõdukas turbulentsus – MOD TURB [EDRnnn]
  • mõõdukas jäätumine – MOD ICE

4. Vaadeldatakse (OBS)
5. Esinemise aeg tundides ja minutites (UTC)
6. Õhusõiduki asukoha laius ja pikkus kraadides ja minutites (neli märgi laiuse ja viis märgi pikkuse kohta, ilma tühikuta!)
7. Lennutasand(id)
FLnnn
FLnnn/nnn
nnnnFT
 

Näidised:
UAEO60 EETN YYGGgg
ARS
B735 MOD TURB OBS AT 0820Z N5900E02330 FL300=

 

UAEO70 EETN YYGGgg
ARS
B735 VA CLD OBS AT 1245Z N5930E02330 FL180/210=