ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Tartu lennuvälja kliimateatmik

Tartu lennuvälja kliimateatmik on Tartu Lennujaama meteoroloogiliste andmete statistiline analüüs.

Teatmik sisaldab 7aastase perioodi (2014-2020) kohta meteoroloogiliste elementide (nähtavus, pilvede kõrgus, tuule kiirus ja suund, tuule puhangud ja suund, õhutemperatuur, õhurõhk, õhuniiskus, atmosfäärinähtused, sademed) jaotust ning olulisemaid lennu-meteoroloogilisi statistilisi näitajaid.

Teatmiku pdf fail

Raja nähtavuskauguse väärtusi alla 200 m on esinenud üksikutel vaatluskordadel peaaegu kõigil kuudel. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on suurim talvekuudel ning väikseim suvekuudel.

Kõigil aastaaegadel jääb valdav tuule suund vahemikku 230-250 kraadi. Keskmine tuule kiirus on vahemikus 6-10 sõlme.

Atmosfäärinähtustest esineb kõige enam  vihma, uduvinet ja uduvihma. Kõige enam sajab juunis (76,6 mm) ning kõige vähem jaanuaris ja märtsis (vastavalt 23,6 ja 19,8 mm).

Sarnane kliimateatmik on varasemalt välja antud 2019. aastal Tallinna Lennuvälja ja 2022 for Kuressaare lennuvälja kohta.