ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Lühendid

MÕISTED JA LÜHENDID, mis on kasutusel lennumeteoroloogias

ABV

kohal

ACC piirkondlik lennujuhtimiskeskus või piirkondlik lennujuhtimine
AD WRNG hoiatus lennuvälja kohta
AIREP ettekanne õhusõiduki pardalt
AIP lennundusteabe kogumik
AIM aeronavigatsiooniteabe juhtimine
AFTN

aeronavigatsiooniline fikseeritud elektriside võrk

APP lennujuhtimisteenindus lähenemisel
APRX Ligikaudne või ligikaudu
ARP lennuvälja viitepunkt
AS altostratus / kõrgkihtpilved
AT kell (järgneb aeg, millal prognoositakse ilma muutust)
ATIS lennuvälja automaatinfoteenindus
AWOS automaatne ilmavaatlussüsteem
BKN rebenenud pilved (5 – 7 oktanti)
BLW allpool …
BY poolt
CB cumulonimbus / rünksajupilved
CLD pilv
CNL (prognoosi) tühistamine
COR (prognoosi) parandama või parandatud või parandus
DS tolmutorm
DWD Saksamaa ilmateenistus
E ida või idapikkus
ECMWF Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskus
EMBD varjatud kihis (märkimaks teistes pilvedes varjatud rünksajupilvi)
EUMETSAT Euroopa organisatsioon Meteoroloogiliste Satelliitide kasutamiseks
ICE jäätumine
ISOL isoleeritud, eraldi
INTSF tugevnev või tugevnema
KT sõlme
LCA- kohalik, kohapeal, asukoht või asuv
LINE joon (kasutatakse SIGMET teadetes)
LLT AS Lennuliiklusteeninduse AS
LM lennumeteoroloogia osakond
METAR regulaarne ettekanne ilma kohta (lennumeteoroloogilises koodis)
MOTNE meteoroloogia elektriside võrk Euroopas
MOD mõõdukas

MOV

liikuma või liikuv või liikumine

MT

mägi

MTW

mäestikulained

N

põhi või põhjalaius

NC

muutuseta

NE

kirre

NW

loe

NSC oluline pilvisus puudub
NSW ohtlikud ilmastikutingimused puuduvad
NOSIG olulisi muudatusi ei ole (kasutatakse TREND-tüüpi maandumisprognoosides)
NOTAM teade, mis sisaldab aeronavigatsiooniseadme, -teeninduse, -protseduuri või -ohu kehtestamist, seisukorda või muudatust puudutavat informatsiooni, mille kohta teabe õigeaegne edastamine on oluline lennutegevusega seotud personalile
OBS jälgima või jälgitav või jälgimine
OBSC pimendama või pimendatud või pimendamine
OCNL juhuslik või juhuslikult
OPMET operatiivne lennumeteoroloogiline teave
OVC lauspilves (8 oktanti)
PROB tõenäosus
QFE õhurõhk lennuvälja kõrgustasandil (või raja läve tasandil)
QNH õhurõhk teisendatuna merepinnale ehk kõrgusmõõdiku rõhuskaala asetus näitamaks lennuvälja kõrgust merepinnast

RA

vihm

RDOACTCLD

radioaktiivne pilv

RVR nähtavus lennurajal
RWY lennurada
S lõuna või lõunalaius
SADIS satelliitsidesüsteem aeronavigatsiooniteabe levitamiseks
SCT hajunud pilved (3-4 oktanti)

SE

kagu

SEV

tugev (kasutatakse nt jäätumise ja turbulentsuse kirjeldamiseks)

SIGMET info õhusõidukite lennuohutust mõjutada võivatest ilmastikunähtustest marsruudil
SIGWX oluliste ilmanähtuste prognostiline kaart
SPECI valikuline spetsiaalne ettekanne ilma kohta (lennumeteoroloogilises koodis)

SS

liivatorm

STNR

statsionaarne (ei liigu)

SQL

pugijoon

SW

edel

TAF lennuväljaprognoos (lennumeteoroloogilises koodis)

TC

troopiline tsüklon

TL

kuni (järgneb aeg, mil on oodata ilmamuutuse lõppu)

TOP

pilve ülemine piir

TREND maandumisprognoos
TS äike
TURB turbulentsus
TWR lähilennujuhtimisüksus või lähilennujuhtimine
UIR ülemine lennuinfopiirkond
UTC koordineeritud maailmaaeg
VAAC vulkaanituha vaatluskeskus
VA vulkaanituhk
VALID kehtib
VOLMET meteoroloogiline info lennus olevatele õhusõidukitele
W lääs või läänepikkus
WAFC piirkondlike prognooside ülemaailmne keskus

WAREP

piirkondlik kood tormi informatsiooni levitamiseks

WI

(millegi) sees, piirides

WID

laius

WMO

Ülemaailmne Meteoroloogia Organisatsioon

WS WRNG hoiatus tuulenihke kohta