ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Kuressaare lennuvälja kliimateatmik

Kuressaare lennuvälja kliimateatmik käsitleb 11 aastast perioodi (2010-2020) ja sellele vastavat erinevate meteoroloogiliste elementide (pilvede kõrgus, nähtavus, tuule kiirus ja suund, tuule puhangud, atmosfäärinähtused, sademed, õhutemperatuur, õhurõhk, õhuniiskus) statistilist analüüsi ning olulisemaid lennu-meteoroloogilisi näitajaid.

Teatmiku pdf faili saad avada siit

Raja nähtavuskauguse väärtusi alla 200 m ei esinenud. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on suurim talvekuudel ning väikseim suvekuudel.

Kõigil aastaaegadel jääb valdav tuule suund vahemikku 200-250 kraadi. Keskmine tuule kiirus on valdavalt vahemikus 6-10 sõlme.

Atmosfäärinähtustest esineb keskmiselt kõige enam vihma ja uduvinet. Kõige enam sajab augustis (69 mm) ning kõige vähem märtsis ja aprillis (vastavalt 28,4 ja 25,9 mm).

Kliimateatmik on välja antud ka Tallinna ja Tartu lennuväljade kohta.

Kuressaare lennuväli

Kuressaare lennuväli