ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

WMO koodid

Prognoositavad ja faktilise ilma nähtused

 

CODE

Eesti

English

Русский

SHRA

Vihmahoog

Rain showers

Ливневой дождь

SHSN

Lumehoog

Snow showers

Ливневой снег

SHSN

Märglumihoog

Wet snow showers

Ливневой мокрый снег

SHSNRA

Hooglume ja vihma segu

Snow and rain showers

Ливневой снег с дождем

SHRASN

Hoogvihma ja lume segu

Rain and snow showers

Ливневой дождь со снегом

RA

Vihm

Rain

Дождь

SN

Lumi

Snow

Снег

SN

Märg lumi

Wet snow

Мокрый снег

SNRA

Lume ja vihma segu

Snow and rain

Снег с дождем

RASN

Vihma ja lume segu

Rain and snow

Дождь со снегом

DZ

Uduvihm

Drizzle

Mорось

RADZ

Vihma ja uduvihma segu

Rain and drizzle

Дождь с моросью

DZRA

Uduvihma ja vihma segu

Drizzle and rain

Морось с дождем

SG

Lumeterad

Snow grains

Снежные зерна

PL

Jäävihm

Ice pellets

Ледяной дождь

SHPL

Jäävihmahoog

Ice pellets showers

Ливневой ледяной дождь

SHGR

Rahe

Hail

Град (>5мм)

SHGS

Rahe (väike rahe)

Small hail

Мелкий град (<5мм)

SHGS

Jääkruubid

Small hail

Ледяная крупа

SHGS

Lumekruubid

Snow pellets

Снежная крупа

TS

Äike

Thunderstorm

Гроза

TSRA

Äike vihmaga

Thunderstorm with rain

Гроза с дождем

TSSN

Äike lumega

Thunderstorm with snow

Гроза со снегом

TSGR

Äike rahega

Thunderstorm with hail

Гроза с градом

TSGS

Äike rahega (väikse rahega)

Thunderstorm with small hail

Гроза с градом (<5мм)

TSGS

Äike jääkruubiga

Thunderstorm with small hail

Гроза с ледяной крупой

TSGS

Äike lumekruubiga

Thunderstorm with snow pellets

Гроза со снежной крупой

TSRAGR

Äike vihma- ja rahega

Thunderstorm with rain and hail

Гроза с дождем и градом

TSGRRA

Äike rahe- ja vihmaga

Thunderstorm with hail and rain

Гроза с градом и дождем

TSRASN

Äike vihma- ja lumega

Thunderstorm with rain and snow

Гроза с дождем и снегом

TSSNRA

Äike lume- ja vihmaga

Thunderstorm with snow and rain

Гроза со снегом и дождем

VCTS

Äike lennuvälja ümbruses

Thunderstorm in vicinity

Гроза в окрестностях

VCSH

Sajuhoog lennuvälja ümbruses

Showers in vicinity

Ливни в окрестностях

SQ

Pugi

Squall

Шквал

FC

Lehterpilv

Funnel cloud

Смерч

HZ

Somp

Haze

Мгла

FU

Suits

Smoke

Дым

BR

Uduvine

Mist

Дымка

FG

Udu

Fog

Туман

MIFG

Pinnaudu

Shallow fog

Поземный туман

BCFG

Udulaigud

FOG patches

Гряды тумана

PRFG

Osaline udu

Partial fog

Частичный туман

VCFG

Udu lennuvälja ümbruses

Fog in vicinity

Туман в окрестностях

FZFG

Allajahtunud udu

Freezing fog

Переохлажденный туман

FZDZ

Allajahtunud uduvihm

Freezing drizzle

Переохлажденная морось

FZRA

Allajahtunud vihm

Freezing rain

Переохлажденный дождь

DRSN

Pinnatuisk

Drifting snow

Поземок

BLSN

Tuisk

Blowing snow

Низовая метель

SN BLSN

Lumi ja tuisk (tuisk lumega)

Snow with blowing snow

Снег, метель

SHSN BLSN

Hooglumi ja tuisk (tuisk hooglumega)

Snow showers with blowing snow

Ливневой снег, метель

BLSN

Lumetorm

Snow storm

Общая метель

 

OMADUSNÄITAJA METEOROLOOGILISED NÄHTUSED
Intensiivsus või lähedus Deskriptor Sademed Nähtavust halvendavad nähtused Teised nähtused
1 2 3 4 5
nõrk MI õhuke DZ uduvihm BR uduvine PO tolmu- /liivaiil (tuulispea)
  light   shallow   drizzle   mist   dust/sand whirls (dust devils)
         
  mõõdukas BC (udu)laigud RA vihm FG udu SQ pugi
  (ei ole näitajat)   patches   rain   fog   squall
  moderate        
  (no qualifier) PR osaline SN lumi FU suits FC lehterpilv (tornaado või vesipüks)
    partial   snow   smoke   funnel cloud (tornado or waterspout)
+ tugev        
  heavy DR pinna(tuisk) SG lumeterad VA vulkaaniline tuhk SS liivatorm
    low drifting   snow grains   volcanic ash   sandstorm
VC ümbrused        
  vicinity BL madal(tuisk) IC jääkristallid DU tolm DS tolmutorm
    blowing   ice crystals   dust (widespread)   duststorm
         
  SH hoog PL jäävihm SA liiv  
    shower   ice pellets   sand
       
  TS äike GR rahe HZ somp
    thunderstorm   hail   haze
       
  FZ jäätuv
(allajahtunud)
GS jää- ja/või lumekruubid  
  freezing (supercooled)   small hail and/or snow pellets