ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Pilvisuse andmete kuvamine ilmateenistus.ee veebilehel on täienenud

Alates 27. märtsist 2023 on  Keskkonnaagentuuri veebilehel ilmateenistus.ee vaatlusandmete rubriigis „Pilvisus ja nähtavus“ lisatud kaardile ka pilvisuse alampiiri väärtused. Vastavalt standardsele mõõtesüsteemile (SI) on kõrguse mõõtmise ühikud meetrites ja numbrid on märgitud sinise värviga. Kui olete huvitatud pilvisuse kõrgusest jalgades (ft), siis iga ilmajaama kohale hiirega liikudes avanevas infokastikeses on kõrgused kajastatud mõlemates ühikutes – nii meetrites kui ka jalgades (sulgudes).